Dawuniloda leli khadi lomlingiswa waseBhayibhelini bese ufunda ngoKhora, owavukela uMose no-Aroni. Liprinte, ulisike, uligoqe phakathi bese uligcina.