Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA BASEBHAYIBHELINI

UJosiya

Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini bese ufunda ngoJosiya. Lisike, uligoqe bese uligcina.