Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA BASEBHAYIBHELINI

UJoshuwa

Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibheli ufunde ngoJoshuwa. Lisike, ulisonge bese uyaligcina.