Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA BASEBHAYIBHELINI

UJona

Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini bese ufunda ngoJona. Lisike, uligoqe bese uligcina.