Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA BASEBHAYIBHELINI

UDaniyeli

Zithathele leli khadi lomlingiswa oseBhayibhelini ufunde ngoDaniyeli. Lisike, ulisonge bese uyaligcina.