Dlulela kokuphakathi

Isayensi Ifakazela IBhayibheli

Singaqiniseka Kanjani Ukuthi IBhayibheli Liyiqiniso?

Uma iBhayibheli lalotshwa uNkulunkulu, kufanele lihluke kuzo zonke izincwadi ezake zabhalwa.

Ingabe Isayensi Iyavumelana NeBhayibheli?

Ingabe kukhona amaphutha angokwesayensi eBhayibhelini?

Waqala Nini UNkulunkulu Ukudala Indawo Yonke?

Impendulo incike endleleni amagama athi “ekuqaleni” nelithi “usuku” asetshenziswe ngayo kuGenesise.

IBhayibheli Liphelelwe Isikhathi Noma Likhuluma Ngezinto Abaningi Abangakaziqondi?

IBhayibheli aliyona incwadi yesayensi, kodwa lokho elikushoyo ngayo kungakumangaza.

Indlela Isayensi Ekuthinta Ngayo Ukuphila Kwakho

Siyini “isizathu esingokwesayensi sokuphikisa ukuba khona kukaNkulunkulu?”

Izizathu Zokwethemba IBhayibheli—Ukunemba Kwalo Kwezesayensi

IBhayibheli aliyona incwadi yesayensi, kodwa ingabe linembile ngokwesayensi?

Ingabe IBhayibheli Lifundisa Ukuthi Umhlaba Uyisicaba?

Ingabe kuyiqiniso okushiwo yile ncwadi yakudala?

U-Ignaz Semmelweis

Yonke imindeni yanamuhla kufanele iyibonge le ndoda. Kungani?

Ezasendulo—UGalileo

Ngo-1992, uPapa John Paul II washo into emangazayo mayelana neSonto LamaKatolika nendlela elaphatha ngayo uGalileo.

U-Aristotle

Imibono yalesi sazi sefilosofi sasendulo yazithonya ngokujulile izimfundiso zeLobukholwa.