Dlulela kokuphakathi

Imibono Yabathile Ngomsuka Wokuphila

Umcwaningi Wobuchopho Uchaza Ngokholo Lwakhe

UProfesa Rajesh Kalaria uchaza ngomsebenzi wakhe nangalokho akukholelwayo.Yini eyamenza wathanda isayensi? Yini eyamenza wafisa ukwazi ukuthi ukuphila kwaba khona kanjani?

Isazi Sesayensi Yemibungu Sichaza Ngokholo Lwaso

UProfesa Yan-Der Hsuuw wake wakholelwa ekutheni izinto zazivelela, kodwa ngemva kokuba usosayensi wezocwaningo, wawushintsha umbono wakhe.

Udokotela Ohlinzayo Uchaza Ngokholo Lwakhe

Kwaphela iminyaka eminingi uDkt. Guillermo Perez ekholelwa ukuthi indalo yazivelela, kodwa manje useyaqiniseka ukuthi imizimba yethu yaklanywa uNkulunkulu. Yini eyamenza washintsha umqondo?

Uchwepheshe Wezinso Uchaza Ngokholo Lwakhe

Kungani udokotela nongumuntu owayengakholelwa kuNkulunkulu aqala ukucabanga ngoNkulunkulu nangenjongo yokuphila? Yini eyamenza washintsha umbono wakhe ngalezi zinto?

Umklami Wezinhlelo Zama-Computer Uchaza Ngokholo Lwakhe

Lapho uDkt. Fan Yu oyisazi sezibalo eqala ukusebenza wayekholelwa ukuthi izinto zazivelela. Manje usekholelwa ukuthi izinto eziphilayo zadalwa uNkulunkulu. Kungani?

Usosayensi Ocwaninga Ngezinto Zemvelo Uchaza Ngokholo Lwakhe

Amaqiniso amabili asemqoka enza uWenlong He waqiniseka ngokuthi uMdali ukhona.

“Ngiyaqiniseka Ukuthi UMdali Ukhona”

UFrédéric Dumoulin wayeyenyanya inkolo, ngakho wakhetha ukungakholelwa kuNkulunkulu. Ukutadisha iBhayibheli nokucwaninga ngomklamo wezinto eziphilayo kwamenza kanjani wakholelwa ukuthi ukhona uMdali?

Isazi Sesayensi Yamangqamuzana Sichaza Ngokholo Lwaso

Ukucwaninga kukadokotela uHans Kristian Kotlar ngamasosha omzimba kwamenza wazibuza ngemvelaphi yokuphila. Ukufunda kwakhe iBhayibheli kwayiphendula kanjani imibuzo ayenayo?

Isazi Sezinto Ezincane Eziphilayo Sichaza Ngokholo Lwaso

Ukuba yinkimbinkimbi kokwakheka kwengqamuzana okwamangaza ososayensi abaningi kwenza uFeng-Ling Yang, isazi sesayensi saseJapane, washintsha umbono wakhe ngendaba yokuziphendukela kwemvelo. Kungani?

Isazi Samakhemikhali Ezinto Eziphilayo Sichaza Ngokholo Lwaso

Funda ukuthi yimaphi amaqiniso esayensi esawacabangela nokuthi kungani sinokholo eZwini likaNkulunkulu.

Isazi Samakhemikhali Ezinto Eziphilayo Sichaza Ngokholo Lwaso

Yini eyabangela ukuba lo mcwaningi aphinde acabange ngemvelaphi yokuphila futhi yini eyamenza waqiniseka ngokuthi iBhayibheli livela kuNkulunkulu?

Isazi Sezibalo Sichaza Ngokholo Lwaso

Kungani uProfesa uGene Hwang ebona izinkolelo zakhe zingangqubuzani nocwaningo lwakhe?

Umdlali Wopiyano Oyingcweti Uchaza Ngokholo Lwakhe

Umculo ngokwawo wathonya owayengakholelwa kuNkulunkulu ukuba akholelwe kuye njengoMdali. Yini eyamenza wakholwa ukuthi iBhayibheli livela kuNkulunkulu?

“Ngiyaqiniseka Ukuthi Ukuphila Kwadalwa UNkulunkulu”

Funda ngokuthi kungani usosayensi othile ashintsha umbono wakhe ngeBhayibheli, ukuziphendukela kwemvelo nemvelaphi yokuphila.