Funda ngoNehemiya, indoda eyathandaza kuNkulunkulu icela usizo. Zithathele le ndaba uyifunde eBhayibhelini, bese uyenza iphile!