Funda endabeni ka-Ahabi, uJezebeli, uNabhoti no-Eliya. Zithathele leli khasi, ufunde indaba yeBhayibheli, uyibone ngeso lengqondo!