Funda esibonelweni sikaJonathani noDavide. Zithathele leli khasi, ufunde indaba yeBhayibheli, uyibone ngeso lengqondo!