Funda kuDavide, u-Absalomu noJowabe ngengozi yokuba nomoya wokufuna ukuvelela. Zithathele leli khasi, ufunde indaba yeBhayibheli, uyibone ngeso lengqondo!