Funda eBhayibhelini ukuthi ungayiqapha kanjani imimoya emibi. Zithathele leli khasi, ufunde indaba yeBhayibheli, uyibone ngeso lengqondo!