Abasha abahlanu bayachaza ukuthi kuyini ukuhlukunyezwa ngokobulili nokuthi kungani kungafanele ukubekezelele.