Intsha ikhululma ngemali—ukuyibeka, ukuyisebenzisa nokuyigcina isendaweni yayo.