Dlulela kokuphakathi

Okushiwo Ontanga Yakho

Bukela ama-video entsha yasemazweni ahlukahlukene ekhuluma ngezinselele zokuphila nendlela ezinqoba ngayo.

 

Ukufunda IBhayibheli

Akulula ukufunda, kodwa ukufunda iBhayibheli kuhlukile. Abasebasha abane, bachaza indlela ukufunda iBhayibheli okubasiza ngayo.

Ukukholelwa KuNkulunkulu

Kule video eyimizuzu emithathu, abasebasha bachaza ukuthi yini ebaqinisekisayo ukuthi ukhona uMdali.

Ukuphila Okungcono Kakhulu

Uyakufuna ukuphila okwanelisayo? Lalela njengoba uCameron elandisa ngendlela akuthola ngayo ukuphila okwanelisayo endaweni engalindelekile.

Imali

Thola amacebiso okuqongelela, ukusebenzisa nokugcina imali isendaweni yayo.

Indlela Yokuphila Enempilo

Ingabe ukuthola kunzima ukudla ngendlela efanele nokuvivinya umzimba? Kule video intsha ikhuluma ngalokho ekwenzayo ukuze ihlale inempilo enhle.

Ukubukeka Komzimba

Kungani kungaba inselele ngentsha ukulondoloza umbono olinganiselayo ngendlela ebukeka ngayo? Yini engasiza?

Ukuhlehlisa Izinto

Yizwa lokho okushiwo intsha ngezingozi zokuhlehlisa izinto nezinzuzo zokusebenzisa isikhathi sakho ngokuhlakanipha.

Omakhalekhukhwini

Entsheni eningi, umakhalekhukhwini uyindlela yokuxhumana nabangane. Ziyini izinzuzo nezingozi zokuba nawo?

Ukuhlukunyezwa Ngokobulili

Yizwa lokho okushiwo abasha abahlanu ngokuhlukunyezwa nokuthi yini ongayenza uma kwenzeka kuwe.