Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Ukuphila Ngendlela Ejabulisa UNkulunkulu (Ingxenye 3)

Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 12 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Ukuvumelanisa ukuphila kwethu nemithetho kaNkulunkulu kudinga ukuzikhandla. Ingabe kuwufanele umzamo? Cabanga ngalokho okushiwo iBhayibheli.