Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Sondela KuNkulunkulu Ngomthandazo (Ingxenye 3)

Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 17 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

UNkulunkulu uyayiphendula ngempela yini imithandazo yethu? Uma kunjalo, uyiphendula kanjani?