Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Melela Inkolo Yeqiniso (Ingxenye 2)

Le nsiza kufunda isekelwe esahlukweni 16 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Kufanele yini amaKristu aphoqe abanye ukuba balandele inkolo yawo? Ungabachazela kanjani abanye ngezinkolelo zakho ngaphandle kokubacasula?