Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Melela Inkolo Yeqiniso (Ingxenye 1)

Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 16 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

UNkulunkulu uyavuma yini ukuba sisebenzise izithombe lapho simkhonza? Uyavuma yini ukuba sigubhe izinsuku zokuzalwa kanye namaholidi enkolo? Cabanga ngalokho okushiwo iBhayibheli ngale ndaba.