Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Ukuphila Ngendlela Ejabulisa UNkulunkulu (Ingxenye 1)

Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 12 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Ingabe kungenzeka ngempela ukuba abantu babe abangane bakaNkulunkulu? Cabanga ngempendulo yeBhayibheli ekhuthazayo.