Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI IBHAYIBHELI?

Ithemba Langempela Ngabathandekayo Bakho Abafile (Ingxenye 2)

Sisekelwe esahlukweni 7 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Cabanga ngezizathu ezinengqondo zokuba nokholo ovukweni.