Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI IBHAYIBHELI?

Ithemba Langempela Ngabathandekayo Bakho Abafile (Ingxenye 1)

Sisekelwe esahlukweni 7 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Hlola ukuthi kuyinto evamile yini ukuba umuntu abe lusizi lapho eshonelwe othandekayo, nokuthi uNkulunkulu uyoluqeda kanjani lolo sizi.