Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? (IZINSIZA-KUFUNDA)

Hlala Othandweni LukaNkulunkulu (Ingxenye 1)

Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 19 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Kusho ukuthini ukuthanda uNkulunkulu? Yini eyenza umKristu athande uNkulunkulu?