Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI IBHAYIBHELI?

Bakuphi Abafileyo? (Ingxenye 2)

Sisekelwe esahlukweni 6 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Kungani indoda yokuqala, u-Adamu, yafa? Ingabe ukufa kuyingxenye yentando kaNkulunkulu ngathi? Hlola izimpendulo zeBhayibheli.