Dlulela kokuphakathi

LIFUNDISANI IBHAYIBHELI?

Bakuphi Abafileyo? (Ingxenye 1)

Sisekelwe esahlukweni 6 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Cabanga ngalokho okushiwo iBhayibheli ngesimo sangempela sabafileyo.