Ikhasi lomsebenzi ongawenza ongakusiza ucabangisise ngemiphumela yezenzo zakho.