Ishadi lomsebenzi elikusiza ubhekane nezingxabano.