Ikhasi lomsebenzi elizokusiza ucabane ngemiphumela yokuzidweba.