Ikhasi lomsebenzi elizokusiza uhlole indlela oxhumana ngayo noNkulunkulu.