Ikhasi lomsebenzi elizokusiza ukwazi ukusebenzisa kahle imali yakho.