Ikhasi lemisebenzi lokukusiza ubhekane ngokuphumelelayo nezinselele zesikhathi sokuthomba.