Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ngingakugwema Kanjani Ukuphelelwa Amandla Ngenxa Yokukhandleka Ngokweqile?

Ngingakugwema Kanjani Ukuphelelwa Amandla Ngenxa Yokukhandleka Ngokweqile?

 Ingabe usengozini yokuphelelwa amandla? Uma kunjalo, lesi sihloko singakusiza!

 Kubangelwa yini

 •   Umthwalo omningi. UJulie osemusha uthi: “Sihlale sigqugquzelwa ukuba senze kangcono, sizibekele imigomo ephakeme futhi silwele ukuthola imiphumela ephezulu kunoma yini esiyenzayo. Lokhu kuyingcindezi enkulu!”

 •   Ezobuchwepheshe. Ngenxa yamaselula, ama-tablet nezinye izinto zobuchwepheshe, sikwazi ukuxhumana nabantu ubusuku nemini, okwenza sicindezeleke futhi ngokuhamba kwesikhathi kusiqede amandla.

 •   Ukungalali ngokwanele. Owesifazane osemusha, uMiranda, uthi: “Isikole, umsebenzi nezokuzijabulisa kwenza intsha eningi iqale usuku ekuseni kakhulu futhi iphuze ukulala.” Ukuba matasa ngale ndlela kuqeda amandla.

 Kungani kufanele kukukhathaze

 IBhayibheli liyakuncoma ukukhuthala. (IzAga 6:​6-8; Roma 12:11) Kodwa alikhuthazi ukuba umuntu akhuthale kakhulu kuze kulimale ezinye izinto ekuphileni, njengempilo yakhe.

 “Ngelinye ilanga kwaphela usuku lonke ngingadlile ngenxa yokungasitholi isikhathi, ngimatasa ngezinto eziningi. Ngafunda ukuthi kubalulekile ukungavumi ukwenza yonke into ocelwa ukuba uyenze, uma ngivuma konke ngizilimaza mina.”​—U-Ashley.

 Yingakho iBhayibheli lithi: “Inja ephilayo ingcono kakhulu kunengonyama efileyo.” (UmShumayeli 9:4) Ukuzikhandla ngokweqile kungakwenza uzibone unamandla njengebhubesi, nokho lawo mandla asheshe aphele. Ukuzikhandla kanjalo kungaba nemiphumela engemihle empilweni yakho.

 Ongakwenza

 •   Funda ukwenqaba. IBhayibheli lithi: “Ukuhlakanipha kukwabanesizotha.” (IzAga 11:2) Abantu abanesizotha bayazi ukuthi ngeke bakwazi ukwenza yonke into, ngakho benza kuphela lokho abanamandla okukwenza.

   “Kulula ngomuntu ovuma ukwenza yonke into ukuba aphelelwe amandla. Akukhona ukuba nesizotha lokho. Ngokuhamba kwesikhathi, kungamqeda amandla.”​—UJordan.

 •   Phumula ngokwanele. IBhayibheli lithi: “Kungcono ukuphumula okuncane kunomsebenzi onzima omningi nokulwela ukufica umoya.” (UmShumayeli 4:6) Ukulala kuye kuthiwe kuphumuza ingqondo, kodwa intsha eningi ilala amahora angaphansi kwangu-8, okusho ukuthi ayilali ngokwanele.

   “Ngesikhathi ngisenezinto eziningi okwakudingeka ngizenze, ngangingalali ngokwanele. Kodwa ngezinye izikhathi, ukulala ihora elilodwa nje elengeziwe kwakunginika amandla anele okwenza imisebenzi yosuku olulandelayo.”​—UBrooklyn.

 •   Hleleka. IBhayibheli lithi: “Amacebo okhuthele ayamzuzisa.” (IzAga 21:5) Ukufunda ukuhlela isikhathi nemisebenzi yakho kuyikhono eliyokusiza ukuphila kwakho konke.

   “Ukuhlela kahle isikhathi nemisebenzi yakho kungakusiza ugweme ukucindezeleka. Uma ulubeka obala uhlelo lwezinto okufanele uzenze, kuba lula ukubona lapho okufanele ushintshe khona ukuze ungazitholi usunezinto ezingaphezu kwamandla.”​—UVanessa.