Dlulela kokuphakathi

Kuthiwani Uma Ngicindezelelwa Ukuba Ngilale Nothile?

Kuthiwani Uma Ngicindezelelwa Ukuba Ngilale Nothile?

Ungase uzibuze, “Akungcono yini ukumane ngizilalele nothile? Ngoba vele wonke umuntu unothile alala naye.”

Yima ucabange!

Iqiniso: Akubona bonke abantu abakwenzayo lokhu.

Kuyiqiniso ukuthi ungase ufunde ngenani eliphakeme labakwenzayo lokhu. Ngokwesibonelo, ukuhlola okwenziwa e-United States kubonisa ukuthi kulelo zwe lapho beqeda isikole, abasha ababili kwabathathu basuke sebeyile ocansini. Kodwa lokho kusho nokuthi oyedwa kwabathathu—okuyinani elikhudlwana—akakwenzi lokhu.

Kuthiwani ngalabo abayayo ocansini? Abacwaningi baye bathola ukuthi intsha eningi enjalo ibhekana neminye yale miphumela ebuhlungu.

Ukucindezeleka. Intsha eningi eye ocansini ingakashadi ithi yazisola kamuva.

Ukulala nomuntu ningashadile kufana nokuthatha umdwebo omuhle uwenze umata

Ukungathembani. Ngemva kokuya ocansini nothile, ngamunye uqala ukuzibuza, ‘Ubani omunye aselale naye?’

Ukudumazeka. Ekujuleni kwenhliziyo, amantombazane amaningi abengathanda umuntu ozobavikela hhayi ozobaxhaphaza. Kanti abafana abaningi bathola ukuthi abasayithandi intombazane asebelale nayo.

Iphuzu elisemqoka: Umzimba wakho uyigugu kakhulu ukuba ungawunika omunye umuntu. Bonisa ukuthi unesibindi ngokulalela imithetho kaNkulunkulu emelene nobulili ngaphambi komshado. Uma kwenzeka ushada ngolunye usuku, uyokwazi ukuya ocansini. Futhi uyokujabulela ngokugcwele—ngaphandle kokukhathazeka, ukuzisola, nokungabaza okuvame ukuba umphumela wokulala nomuntu ningashadile.—IzAga 7:22, 23; 1 Korinte 7:3.