IBhayibheli lithi: ‘Ukuqeqesha umzimba kuyazuzisa.’ (1 Thimothewu 4:8) Yize kunjalo, intsha eningi ethi, “Kufanele ngizivocavoce,” iyenqena izivocavoca.

  • “Ngeke ukholwe ukuthi ziningi kangakanani izingane ezazifeyila ikilasi lokuvocavoca umzimba ngesikhathi ngisesikoleni sebanga eliphakeme. Kwakuyilona kilasi elilula kunawo wonke!”​—URichard oneminyaka engu-21.

  • “Abanye bathi, ‘Kungani kufanele ugijime elangeni elishisayo uze ujuluke futhi ukhathale kuyilapho ungadlala umdlalo we-video owenza kube sengathi uyagijima?’”—URuth oneminyaka engu-22.

Uma uzizwa ngendlela efanayo, cabangela izinzuzo ezintathu zokuba nesimiso esihle sokuzivocavoca.

Inzuzo Yokuqala. Ukuzivocavoca kuqinisa amasosha omzimba. Ubaba wayehlale ethi, ‘Uma ungasitholi isikhathi sokuvivinya umzimba, kufanele ube naso esokugula,’” kusho uRachel oneminyaka engu-19.

Inzuzo Yesibili. Ukuzivocavoca kukhipha amakhemikhali asebuchosheni akwenza uzole. U-Emily oneminyaka engu-16 uthi, “Ukugijima kukhulula ingqondo yami lapho ngikhathazekile. Kungenza ngiqabuleke futhi ngithokoze emoyeni.

Inzuzo Yesithathu. Ukuzivocavoca kwandisa injabulo. URuth uthi, “Ngiyakuthanda ukuba ngaphandle, ngakho ngivivinya umzimba ngokuqombola izintaba, ukubhukuda nokushova ibhayisikili.

Indlela Yokuphumelela: Zivocavoce okungenani imizuzu engu-20 kathathu ngesonto wenza into oyithandayo.

Khumbula: Nakuba ufuzo lunendima yalo, isimo somzimba wakho sixhomeke endleleni okhetha ukuphila ngayo. Ngakho lapho uthi “Kufanele ngizivocavoce,” nguwe osuke uzinqumela; ungakwazi ukwenza okuthile ngakho!