Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ingabe Kufanele Sihlukane? (Ingxenye 2)

Ingabe Kufanele Sihlukane? (Ingxenye 2)

Okokuqala, khetha indawo efanelekayo eningaxoxela kuyo. Kungaba indawo enjani?

Cabanga ngokuthi wena ubungathanda ukuphathwa kanjani. (Mathewu 7:​12) Ingabe ubungathanda ukutshelwa phambi kwabantu? Cishe ubungeke.

Akutuseki ukuhlukana nomuntu ngokumshiyela umyalezo ocingweni, ngokubhala umyalezo ngomakhalekhukhwini noma nge-e-mail, ngaphandle kwalapho izimo zibizela lokho. Kunalokho, khetha isikhathi nendawo eyonenza nikwazi ukuxoxa ngalolu daba olubaluleke kangaka.

Yini okufanele uyisho lapho kufika isikhathi sokudalula imizwa yakho? Umphostoli uPawulu wakhuthaza amaKristu ukuba “akhulume iqiniso” komunye nomunye.​—Efesu 4:​25.

Ngakho, indlela engcono kakhulu ukuba nesu lokungacunuli kodwa uqine. Yisho ngokucacile ukuthi kungani ucabanga ukuthi lobu buhlobo ngeke buphumelele.

Akudingeki umbalele uhide lwamaphutha akhe noma umgxeke. Empeleni, esikhundleni sokuthi, “Wena awukwenzi ukuthi” noma “Wena awulokothi wenze lokhu,” kungaba ngcono ukusebenzisa amagama agxile ekutheni wena uzizwa kanjani—“Ngidinga umuntu owukuthi nokuthi . . .” noma “Nginomuzwa wokuthi kufanele sihlukane ngoba . . .”

Lesi akusona isikhathi sokuyishaya emuva uyishaye phambili noma sokumvumela ukuba akushintshe umqondo. Khumbula, unqume ukuba nihlukane ngesizathu esizwakalayo. Ngakho qapha uma umngane wakho ezama ukukushintsha umqondo ngezindledlana zobuqili. Intokazi okuthiwa uLori ithi: “Lapho sesehlukene, insizwa eyayiyisoka lami yaqala ukuzenza umuntu ocindezelekile ngaso sonke isikhathi. Ngicabanga ukuthi yayenzela ukuba ngiyizwele. Ngayizwela kona. Kodwa angikuvumelanga ukwenza kwayo kuguqule isinqumo sami.” NjengoLori, zazi ukuthi ufunani. Namathela esinqumweni sakho. U-cha wakho makasho u-cha.—Jakobe 5:12.

Ngemva Kokuhlukana.

Ungamangali uma uzizwa udumele kakhulu ngemva kokuhlukana. Ungase ngisho uzizwe njengomhubi owathi: “Ngikhungathekile, ngikhothame kwaze kwedlulela; usuku lonke ngihambahambé ngidabukile.”​—IHubo 38:6.

Abanye abangane abanezinhloso ezinhle bangase bazame ukusiza ngokukukhuthaza ukuba ubuyelane nobuthandana naye. Qaphela! Uwena oyophila naleso sinqumo sakho—hhayi abangane bakho abanezinhloso ezinhle. Ngakho ungesabi ukunamathela esinqumweni sakho—nakuba ungase uphatheke kabi ngokwenzekile.

Qiniseka ngokuthi ubuhlungu obuzwayo buyogcina budlulile. Okwamanje, ukuze ubhekane nesimo, kungani ungenzi izinto eziwusizo njengalezi ezilandelayo?

  • Khuluma nomuntu omethembayo ngendlela ozizwa ngayo.​—IzAga 15:22.

  • Thandaza kuJehova ngale ndaba.​—IHubo 55:22.

  • Zigcine umatasa.​—1 Korinte 15:58.

  • Musa ukuba unkom’idla yodwa!​—IzAga 18:1

  • Zihlanganise nabantu abazokwakha. Zama ukugcina ingqondo yakho isezintweni ezinhle.​—Filipi 4:8.