Dlulela kokuphakathi

INTSHA IYABUZA

Ingabe Kufanele Sihlukane? (Ingxenye 1)

Ingabe Kufanele Sihlukane? (Ingxenye 1)

 Ngezinye izikhathi ukuhlukana kuba isibusiso. Cabanga ngokwenzeka kuJill. Uthi: “Ekuqaleni kwakungichaza ukuthi isoka lami lalihlale likhathazekile ngokuthi ngikuphi, ngenzani nokuthi nginobani. Kodwa kwahamba kwahamba lagcina selifuna ngibe nalo kuphela. Lalize libe nesikhwele uma nginabasekhaya—ikakhulukazi ubaba. Ngenkathi sihlukana, kwaba sengathi ngethulwe umthwalo omkhulu emahlombe ami!”

 USarah naye wabhekana nesimo esifanayo. Waphawula ukuthi uJohn, insizwa ayethandana nayo, yayibhuqa, ifuna izinto ngenkani futhi iluhlaza. USarah uyakhumbula: “Ngelinye ilanga ngamlinda amahora amathathu engafiki! Lapho ekugcineni efika, wavele wangamnaka umama ngesikhathi emvulela umnyango, wayesethi kimi: ‘Asihambe. Sesishiywe isikhathi.’ Akashongo ukuthi ‘Ngishiywe isikhathi,’ kodwa wathi ‘Sishiywe isikhathi.’ Kwakufanele axolise noma achaze ukuthi wayebanjwe yini. Ngaphezu kwakho konke, kwakufanele ahloniphe umama!”

 Kuyavunywa, isenzo noma isici esisodwa esidumazayo asisho ukuthi sekufanele kuhlukanwe. (IHubo 130:3) Kodwa lapho uSarah ephawula ukuthi kwakuwumkhuba kaJohn ukuba luhlaza, kungeyona into ethuke yenzeka, wanquma ukuba bahlukane.

 Kuthiwani uma nawe, njengoJill noSarah, ubona ukuthi umuntu othandana naye ngeke abe umngane womshado ofanelakayo? Uma kunjalo, musa ukuyiziba imizwa yakho! Nakuba kungase kube nzima ukukwamukela, kungaba ngcono kakhulu ukuba nihlukane. IzAga 22:3 zithi: “Unokuqonda lowo oboné inhlekelele wabe esecasha.”

 Yiqiniso, kungase kungabi lula ukuhlukana. Kodwa umshado uyisibopho okungamelwe sinqamuke. Kungcono ukuphila nobuhlungu besikhashana manje kunokuba kamuva uzisole ukuphila kwakho konke!