Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ungubani Umphik’ ukristu?

Ungubani Umphik’ ukristu?

Impendulo yeBhayibheli

Umphik’ ukristu akuyena nje umuntu oyedwa ngoba iBhayibheli lithi “sekunabaphik’ ukristu abaningi.” (1 Johane 2:18) Kunalokho igama elithi “umphik’ ukristu” elivela egameni lesiGreki elisho ukuthi “ngokumelene noKristu,” libhekisela kunoma ubani owenza lokhu okulandelayo:

IBhayibheli aligcini nje ngokubiza umuntu ngamunye owenza lezi zinto ngokuthi umphik’ ukristu, kodwa liphinde libhekisele kulabo bantu njengeqembu ngokuthi ‘umphik’ ukristu.’ (2 Johane 7) Umphik’ ukristu wavela okokuqala ngesikhathi sabaphostoli futhi uye waqhubeka ekhona kusukela ngaleso sikhathi. Yilokho kanye okwabikezelwa isiprofetho seBhayibheli.1 Johane 4:3.

Indlela Yokubona Umphik’ ukristu

  • Bafundisa abantu izinto ezingamanga ngoJesu. (Mathewu 24:9, 11) Ngokwesibonelo, labo abafundisa imfundiso kaZiqu-zintathu noma ukuthi uJesu unguNkulunkulu uMninimandla onke empeleni baphikisa lokho okwafundiswa uJesu, owathi: “uBaba mkhulu kunami.”Johane 14:28.

  • Abaphik’ ukristu bayakwenqaba lokho uJesu akusho mayelana nendlela uMbuso kaNkulunkulu osebenza ngayo. Ngokwesibonelo, abanye abaholi benkolo bathi uKristu uqondisa izinto esebenzisa ohulumeni babantu. Kodwa lemfundiso iphikisana nalakho uJesu akusho, wathi: “Umbuso wami awuyona ingxenye yaleli zwe.”Johane 18:36.

  • Bathi uJesu uyiNkosi yabo, kodwa abayilaleli imiyalo yakhe, kuhlanganise nalowo othi kufanele sishumayele izindaba ezinhle zoMbuso.Mathewu 28:19, 20; Luka 6:46; IzEnzo 10:42.