Impendulo yeBhayibheli

Cha, uMbuso kaNkulunkulu awusona nje isimo esisezinhliziyweni zamaKristu. * IBhayibheli liyasitshela ukuthi ukuphi ngokuwubiza ngokuthi “umbuso wezulu.” (Mathewu 4:17, IBhayibheli lesiZulu Elivamile) Cabanga ngendlela iBhayibheli elibonisa ngayo ukuthi unguhulumeni ongokoqobo obusa usezulwini.

IBhayibheli alifundisi ukuthi uMbuso wezulu usenhliziyweni yakho ngomqondo wokuthi ubusa usenhliziyweni yomuntu. Kunalokho, libonisa ukuthi “izwi lombuso” noma ‘izindaba ezinhle zombuso’ zingazithinta izinhliziyo zethu futhi kufanele zizithinte.Mathewu 13:19; 24:14.

Kusho ukuthini ukuthi “umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu”?

Abanye abantu bayadideka ukuthi ukuphi lo Mbuso lapho befunda uLuka 17:21 kwezinye izinguqulo zeBhayibheli. Ngokwesibonelo, iBhayibheli LesiZulu Elivamile lithi “umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini.” Ukuze siliqonde ngendlela enembile leli vesi, kufanele sicabangele umongo walo.

UMbuso kaNkulunkulu wawungekho ezinhliziyweni ezilukhuni zabaphikisi bakhe abambulala

UJesu wayekhuluma nabaFarisi, iqembu labaholi benkolo elalimphikisa futhi elaba nesandla ekuhleleni ukuba abulawe. (Mathewu 12:14; Luka 17:20) Ingabe kunengqondo ukucabanga ukuthi lo Mbuso wawuyisimo esisezinhliziyweni zabo ezilukhuni? UJesu wabatshela: “Ngaphakathi nigcwele ubuzenzisi nokwephula umthetho.”Mathewu 23:27, 28.

Ezinye izinguqulo zikucacisa ngokunembile lokho okwashiwo uJesu kuLuka 17:21: “Umbuso kaNkulunkulu ulapha kanye nani.” (Omalukeke sizenzele; Contemporary English Version) “Umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.” (INguqulo Yezwe Elisha) UMbuso wamazulu ‘wawukanye nabo’ noma “uphakathi” kwabaFarisi ngomqondo wokuthi uJesu, lowo okhethwe uNkulunkulu ukuba abuse njengeNkosi, wayemi phambi kwabo.Luka 1:32, 33.

^ isig. 3 Izinkolo eziningi zobuKristu zifundisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ungaphakathi kumuntu, noma usenhliziyweni. Ngokwesibonelo, e-United States, eMhlanganweni WamaBaptist AseNingizimu wango-1925 kwathiwa ngokwengxenye uMbuso kaNkulunkulu “uwukubusa kukaNkulunkulu enhliziyweni nasekuphileni komuntu ngamunye.” Ngokufanayo, encwadini yakhe ethi Jesus of Nazareth, uPapa Benedict XVI wathi “uMbuso kaNkulunkulu utholakala ngokuba nenhliziyo elalelayo.”