Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Kungani Sithandaza Egameni LikaJesu?

Kungani Sithandaza Egameni LikaJesu?

Impendulo YeBhayibheli

Kumelwe sithandaze kuNkulunkulu egameni likaJesu ngoba lena ukuphela kwendlela uNkulunkulu ayamukelayo yokusondela kuYe. UJesu wathi: “Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.” (Johane 14:6) UJesu waphinde wathi kubaphostoli bakhe abathembekile: “Ngiqinisile impela ngithi kini, uma nicela noma yini kuBaba uyoninika yona egameni lami.”—Johane 16:23.

Izizathu ezengeziwe zokuthandaza egameni likaJesu

  • Sidumisa uJesu noYise, uJehova uNkulunkulu.—Filipi 2:9-11.

  • Sibonisa ukuthi siyakwazisa ukufa kukaJesu njengelungiselelo likaNkulunkulu lensindiso.—Mathewu 20:28; IzEnzo 4:12.

  • Siyayiqaphela indima kaJesu ekhethekile njengoMlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu.—Hebheru 7:25.

  • Siyayihlonipha inkonzo kaJesu njengomPristi Ophakeme ongasisiza sizuze ukuma okuhle noNkulunkulu.—Hebheru 4:14-16.