Dlulela kokuphakathi

Lithini IBhayibheli Ngezithombe Zobulili Ezingcolile? Ingabe Ucansi Olukuyi-Internet Alulungile?

Lithini IBhayibheli Ngezithombe Zobulili Ezingcolile? Ingabe Ucansi Olukuyi-Internet Alulungile?

Impendulo yeBhayibheli

IBhayibheli alikhulumi ngokuqondile ngezithombe zobulili ezingcolile, ucansi olukuyi-Internet (i-cybersex) noma eminye imikhuba efana nale. Noma kunjalo, iBhayibheli licacile endleleni uNkulunkulu azizwa ngayo ngezenzo ezikhuthaza ucansi ngaphandle komshado noma umbono osontekile ngocansi. Hlola la mavesi eBhayibheli:

  • “Ngakho-ke, bulalani amalungu emizimba yenu asemhlabeni ngokuqondene nobufebe, ukungcola, isifiso sobulili.” (Kolose 3:5) Ukubukela izithombe zobulili ezingcolile kuvusa izifiso ezingalungile kunokuba kuzibulale. Kwenza umuntu abe ongahlanzekile noma ngongcolile emehlweni kaNkulunkulu.

  • “Wonke umuntu oqhubeka ebuka owesifazane aze amkhanuke, usephingile naye kakade enhliziyweni yakhe.” (Mathewu 5:​ 28) Izithombe zokuziphatha okungcolile ngokocansi zivusa imicabango engalungile eholela ezenzweni ezingalungile.

  • “Ubufebe nokungcola kwazo zonke izinhlobo noma ukuhaha makungaphathwa nakuphathwa phakathi kwenu.” (Efesu 5:3) Akufanele sizijabulise ngisho nangokukhuluma ngokuziphatha okungcolile ngokocansi, ingasaphathwa eyokukubukela noma ukufunda ngakho.

  • “Imisebenzi yenyama iyabonakala, futhi iwubufebe, ukungcola, . . . nezinto ezifana nalezi. Nginixwayisa kusengaphambili ngokuqondene nalezi zinto, njengoba nje nganixwayisa kusengaphambili, ukuthi labo abenza izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu.” (Galathiya 5:​ 19-​21) UNkulunkulu ubheka labo abasebenzisa izithombe zobulili ezingcolile noma abahlanganyela ocansini olukuyi-Internet, nabaxoxa ngocansi ocingweni, noma abathumelelana izithombe zocansi ngomakhalekhukhwini njengabangcolile ngokuziphatha. Uma sihlanganyela emikhutsheni enjalo, singase silahlekelwe umusa kaNkulunkulu ngokuphelele.