Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

Ubani ULizwi KaNkulunkulu Noma Liyini Izwi LikaNkulunkulu?

Ubani ULizwi KaNkulunkulu Noma Liyini Izwi LikaNkulunkulu?

Impendulo yeBhayibheli

Inkulumo ethi “izwi likaNkulunkulu” ngokuvamile ibhekisela emyalezweni kaNkulunkulu noma eqoqweni laleyo miyalezo. (Luka 11:28) Ezindaweni eziningana, inkulumo ethi “uLizwi KaNkulunkulu” noma “uLizwi” isetshenziswa njengesiqu somuntu.​—IsAmbulo 19:13; Johane 1:14.

Umyalezo kaNkulunkulu. Abaprofethi babevame ukusho ukuthi umyalezo ababewuletha wawuyizwi likaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, uJeremiya wayethula imiyalezo yakhe eyisiprofetho ngamazwi athi, “izwi likaJehova lafika kimi.” (Jeremiya 1:​4, 11, 13; 2:1) Ngaphambi kokutshela uSawule ukuthi uNkulunkulu wayekhethe yena njengenkosi, umprofethi uSamuweli wathi: “Yima manje ukuze ngikuzwise izwi likaNkulunkulu.”—1 Samuweli 9:27.

Isiqu somuntu. Elithi “uLizwi” libuye livele eBhayibhelini njengesiqu sikaJesu Kristu, kokubili njengomoya ezulwini nanjengomuntu emhlabeni. Cabanga ngezinye zezizathu ezenza siphethe kanjalo:

  • ULizwi wayekhona ngaphambi kwayo yonke indalo. “Ekuqaleni wayekhona uLizwi . . . Ekuqaleni lona wayenoNkulunkulu.” (Johane 1:1, 2) UJesu ‘uyizibulo layo yonke indalo. Ungaphambi kwazo zonke ezinye izinto.’​—Kolose 1:13-15, 17.

  • ULizwi weza emhlabeni njengomuntu. “ULizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu.” (Johane 1:14) UKristu Jesu “wazidela, wathatha isimo senceku wafana nabantu.”—Filipi 2:5-7.

  • ULizwi yiNdodana kaNkulunkulu. Ngemva kokusho amazwi athi, “uLizwi waba yinyama,” njengoba kucashunwe ngenhla, umphostoli uJohane waqhubeka wathi: “Sayibona inkazimulo yakhe, inkazimulo enjengeyendodana ezelwe yodwa kuyise.” (Johane 1:​14) UJohane waphinde wabhala: “UJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu.”​—1 Johane 4:​15.

  • ULizwi unezimfanelo zobunkulunkulu. “ULizwi wayewunkulunkulu,” noma “wayengowaphezulu.” (Johane 1:1; An American Translation) UJesu ‘uwukubonakaliswa kwenkazimulo kaNkulunkulu nomfanekiso okuyiwonawona wobuqu bakhe uqobo.’​—Hebheru 1:​2, 3.

  • ULizwi ubusa njengenkosi. IBhayibheli lithi ekhanda likaLizwi kaNkulunkulu kukhona “imiqhele eminingi.” (IsAmbulo 19:12, 13) ULizwi ubizwa nangokuthi “iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi.” (IsAmbulo 19:16) UJesu ubizwa ‘ngeNkosi yalabo ababusa njengamakhosi noMbusi walabo ababusa njengababusi.’​—1 Thimothewu 6:​14, 15.

  • ULizwi ungumkhulumeli kaNkulunkulu. Isiqu esithi “uLizwi” kubonakala siveza umniniso njengalowo osetshenziswa uNkulunkulu ukuze adlulisele ukwaziswa neziqondiso. UJesu wathi wayefeza le ndima: “UBaba ngokwakhe owangithuma unginike umyalo ngokuqondene nokuthi yini okumelwe ngiyisho nokuthi yini okumelwe ngiyikhulume. . . . Ngakho-ke izinto engizikhulumayo ngizikhuluma njengoba nje uBaba engitshele zona.”​—Johane 12:49, 50.