Dlulela kokuphakathi

Ingabe UNkulunkulu Wasebenzisa Ukuziphendukela Kwemvelo Ukuze Adale Izinhlobo Ezihlukahlukene Zezinto Eziphilayo?

Ingabe UNkulunkulu Wasebenzisa Ukuziphendukela Kwemvelo Ukuze Adale Izinhlobo Ezihlukahlukene Zezinto Eziphilayo?

Impendulo yeBhayibheli

Cha. IBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi uNkulunkulu wadala abantu ‘nezinhlobo’ ezihlukahlukene zezilwane nezitshalo. a (Genesise 1:12, 21, 25, 27; IsAmbulo 4:11) Lithi bonke abantu baqhamuka ku-Adamu no-Eva abazali bethu bokuqala. (Genesise 3:20; 4:1) IBhayibheli aliyisekeli imfundiso yokuthi uNkulunkulu wasebenzisa ukuziphendukela kwemvelo ukuze enze izinhlobo ezihlukahlukene zezinto eziphilayo. Iqiniso liwukuthi akukho lutho eBhayibhelini olungqubuzana nalokho okushiwo ososayensi ukuthi kunomehluko ohlotsheni ngalunye lwezinto eziphilayo. b

 Ingabe uNkulunkulu wasebenzisa ukuziphendukela kwemvelo?

Abantu abakholelwa kuleyo mfundiso banemibono ehlukahlukene. I-Encyclopædia Britannica ithi bakholelwa ukuthi “ukuzivumelanisa kwezinto eziphilayo nendawo ezikuyo kungenye yezindlela uNkulunkulu aqondisa ngazo imvelo.”

Le mfundiso ingahlanganisa nalokhu okulandelayo:

  • Zonke izinto eziphilayo zivela kukhokho oyedwa.

  • Uhlobo olulodwa lwezinto eziphilayo lungaphenduka lube olunye uhlobo lwento ephilayo oluhluke ngokuphelele. Ngokwesibonelo bafundisa ukuthi inkawu ingashintsha ibe umuntu.

  • Ngandlela-thile nguNkulunkulu osuke eqondisa lolo shintsho.

 Ingabe ukuziphendukela kwemvelo kuyavumelana neBhayibheli?

Le mfundiso isho ukuthi lokho okushiwo iBhayibheli mayelana nendalo kuGenesise akulona iqiniso eliphelele. Kodwa uJesu wathi lokho okushiwo kuGenesise ngendalo kuyiqiniso. (Genesise 1:26, 27; 2:18-24; Mathewu 19:4-6) IBhayibheli lithi ngaphambi kokuza emhlabeni, uJesu wayehlala ezulwini noNkulunkulu futhi wasiza lapho uNkulunkulu edala “zonke izinto.” (Johane 1:3) Ngakho umbono wokuthi uNkulunkulu wasebenzisa ukuziphendukela kwemvelo ukuze adale izinto eziphilayo ezihlukahlukene awuvumelani nalokho okufundiswa yiBhayibheli.

 Kuthiwani ngokuthi izitshalo nezilwane ziyakwazi ukuzivumelanisa nendawo ezisuke zikuyo?

IBhayibheli alichazi ukuthi izinto eziphilayo zohlobo olulodwa zingahluka kangakanani. Aliphikisani futhi neqiniso elithi izitshalo zohlobo olulodwa noma izilwane zohlobo olulodwa ezidalwe uNkulunkulu, zingahluka njengoba zizalana futhi zizivumelanisa nendawo entsha. Nakuba abanye bebheka lokho kuzivumelanisa nezimo okunjalo njengokuwukuziphendukela kwemvelo, empeleni kusuke kungavelile uhlobo olusha lwento ephilayo.

a Ngokuvamile lokho ososayensi abakhetha ukukubiza ngokuziphendukela kwemvelo kumane kuwukungafani okuba khona ezintweni eziphilayo zohlobo olulodwa. Igama elithi uhlobo lisetshenziswe kanjalo encwadini kaGenesise.

b Ngezinye izikhathi lokhu kubizwa ngokuthi i-microevolution.