Dlulela kokuphakathi

Ingabe UNkulunkulu Uzongisiza Uma Ngithandaza?

Ingabe UNkulunkulu Uzongisiza Uma Ngithandaza?

Impendulo yeBhayibheli

Yebo, uNkulunkulu usiza labo abacela ngobuqotho izinto ezivumelana nentando yakhe. Ngisho noma ungakaze uthandaze, izibonelo eziseBhayibhelini zabantu abathandaza bethi, “Nkulunkulu, ngisize,” zingakukhuthaza. Nazi izibonelo:

  • “Ngisize Jehova Nkulunkulu wami; ngisindise ngokomusa wakho.”—IHubo 109:26, IBhayibheli LesiZulu Elivamile.

  • “Ngihluphekile futhi ngimpofu; O Nkulunkulu, ngisize.”—IHubo 69:6, Douay Version.

Yiqiniso, umlobi walawo mazwi wayenokholo oluqinile kuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyabalalela bonke labo abeza kuye ngesimo sengqondo esifanele, njengalabo “abaphukile enhliziyweni” noma “abanomoya ochobozekile.”—IHubo 34:18.

Akudingeki wesabe ukuthi uNkulunkulu ukude kakhulu ukuba anake izinkinga zakho. IBhayibheli lithi: “UJehova uphakeme, nokho uyambona othobekile; kodwa ophakeme umazela kude kuphela.” (IHubo 138:6) Eqinisweni, uJesu wake wathi kubafundi bakhe: “Zona kanye izinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke.” (Mathewu 10:30) UNkulunkulu wazi izinto ezithile ngawe wena ngokwakho ongazazi. Nakanjani-ke uyokulalela uma uthandazela usizo lwakhe lapho ubhekene nezinkathazo!—1 Petru 5:7.