Impendulo YeBhayibheli

IBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi “uNkulunkulu uyozahlulela izifebe.” (Hebheru 13:4) Igama lesiGreki elisho “ubufebe” elithi por·nei′a, lihlanganisa ukuya ocansini ngaphambi komshado. Ngakho, kungaba okungalungile emehlweni kaNkulunkulu ngabantu abangashadile ukuba bakipite—ngisho noma bezimisele ukushada kamuva.

Kuthiwani uma bethandana ngempela? Nalapho uNkulunkulu ulindele ukuba bashade ngaphambi kokuba bahlanganyele ubulili. UNkulunkulu nguye owasidala sikwazi ukuthanda. Imfanelo yakhe evelele uthando. (1 Johane 4:8) Ngakho, unesizathu esihle sokusibekela umyalo wokuba ubulili benziwe abantu abashadile kuphela.