Dlulela kokuphakathi

Lithini IBhayibheli Ngotshwala? Ingabe Kuyisono Ukubuphuza?

Lithini IBhayibheli Ngotshwala? Ingabe Kuyisono Ukubuphuza?

Impendulo yeBhayibheli

Akusona isono ukuphuza utshwala ngokulinganisela. IBhayibheli lichaza iwayini njengesipho esivela kuNkulunkulu esingenza ukuphila kujabulise nakakhulu. (IHubo 104:14, 15; UmShumayeli 3:​13; 9:7) IBhayibheli liyavuma nokuthi iwayini liyasiza ekwelapheni ukugula.​—1 Thimothewu 5:​23.

UJesu waliphuza iwayini ngesikhathi ephila la emhlabeni. (Mathewu 26:29; Luka 7:​34) Kwesinye isimangaliso sakhe esidumile, uJesu waphendula amanzi aba yiwayini, enzela abanikazi bedili lomshado isipho esihle.​—Johane 2:​1-​10.

Izingozi zokuphuza ngokweqile

Nakuba iBhayibheli likhuluma ngezinzuzo zokuphuza iwayini, liyakwenqabela ukuphuza ngokweqile nokudakwa. Ngakho, umKristu okhetha ukuphuza utshwala kuyomelwe abuphuze ngokulinganisela. (1 Thimothewu 3:8; Thithu 2:​2, 3) IBhayibheli lisinika izizathu eziningana zokugwema ukuphuza ngokweqile.

  • Kuphazamisa ikhono lokucabanga nelokwahlulela. (IzAga 23:29-​35) Umuntu ophuze ngokweqile ngeke akwazi ukugcina umyalo weBhayibheli othi “ninikele imizimba yenu ingumhlatshelo ophilayo, ongcwele, owamukelekayo kuNkulunkulu, inkonzo engcwele ngamandla enu okucabanga.”​—Roma 12:1.

  • Ukuphuza ngokweqile kukwenza ungakwazi ukuzithiba futhi kususe “isisusa esihle.”​—Hoseya 4:​11; Efesu 5:​18.

  • Kungenza umuntu abe mpofu, kumbangele nezinkinga zempilo.​—IzAga 23:21, 31, 32.

  • Ukuphuza ngokweqile nokudakwa akumjabulisi uNkulunkulu.​—IzAga 23:20; Galathiya 5:​19-​21.

Ubona kanjani ukuthi uphuze ngokweqile?

Umuntu usuke esephuze ngokweqile uma ukuphuza kwakhe kubeka ukuphila kwakhe nokwabanye engozini. NgokweBhayibheli, umuntu odakiwe akabonakali ngokuquleka kodwa ubonakala ngokudiyazela, ngokudala izingxabano noma ngokukhuluma into engazwakali kahle. (Jobe 12:25; IHubo 107:27; IzAga 23:29, 30, 33) Ngisho nalabo abakugwemayo ukudakwa ‘basengasindwa ukuphuza kakhulu’ futhi babhekane nemiphumela yako ebuhlungu.​—Luka 21:34, 35.

Izikhathi okungafanele uphuze ngazo

IBhayibheli likhuluma nangezikhathi amaKristu okungafanele nhlobo aphuze ngazo:

  • Uma ukuphuza kungase kukhube abanye.​—Roma 14:21.

  • Uma ukuphuza kungavumelekile ezweni ahlala kuwo.​—Roma 13:1.

  • Uma umuntu ehluleka ukulawula indlela aphuza ngayo. Labo abayimilutha yotshwala noma ezinye izinhlobo zokusebenzisa kabi uphuzo oludakayo kumelwe bazimisele ukwenza izinguquko ezinkulu.—Mathewu 5:​29, 30.