Impendulo YeBhayibheli

IBhayibheli alifundisi ukuthi nguNkulunkulu obangela izinhlekelele zemvelo esizibona namuhla. Izahlulelo zikaNkulunkulu ezichazwe eBhayibhelini zihlukile ezinhlekeleleni zemvelo.

  1. UNkulunkulu akabhubhisi bonke abantu. IBhayibheli lithi: “Umuntu nje ubona okubonakala emehlweni; kodwa uJehova yena, ubona lokho inhliziyo eyikho.”—1 Samuweli 16:7.

  2. UJehova ufunda inhliziyo yomuntu ngamunye bese ebhubhisa kuphela ababi.—Genesise 18:23-32.

  3. UNkulunkulu ukhipha izixwayiso kuqala, ngaleyo ndlela anikeze labo abamlalelayo ithuba lokusinda.

Ngakolunye uhlangothi izinhlekelele zemvelo zigadla ngaphandle kwesixwayiso futhi zibulala bonke abantu. Ngokwezinga elithile, abantu bazenze zaba zimbi nakakhulu lezi zinhlekelele ngokonakalisa indawo abahlala kuyo nangokwakha ezindaweni ezingase zihlaselwe ukuzamazama komhlaba, izikhukhula nezimo zezulu ezimbi kakhulu.