Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Zisho Ukuthini Izinombolo EziseBhayibhelini? Ingabe Ukubhula Ngezinombolo Kusekelwe EBhayibhelini?

Zisho Ukuthini Izinombolo EziseBhayibhelini? Ingabe Ukubhula Ngezinombolo Kusekelwe EBhayibhelini?

Impendulo YeBhayibheli

Izinombolo eziningi eBhayibhelini zinencazelo eqondile, kodwa ngezinye izikhathi ziyasetshenziswa ngendlela engokomfanekiso. Umongo wendaba yiwo oshoyo ukuthi inombolo ethile inencazelo efihlekile noma cha. Ake sihlole nazi izibonelo zezinombolo ezisetshenziswa ngendlela engokomfanekiso eBhayibhelini:

  • Ubunye. Ngokwesibonelo, uJesu wathandazela abalandeli bakhe kuNkulunkulu ukuze “babe munye, njengoba nje wena, Baba, umunye nami futhi nami ngimunye nawe.”Johane 17:21; Mathewu 19:6.

  • 2 Kwezomthetho, ofakazi ababili baqinisekisa ukuthi indaba iyiqiniso. (Duteronomi 17:6) Ngendlela efanayo, ukuphindaphindwa kombono noma amazwi kufakazela ukuthi indaba iyiqiniso futhi inembile. Ngokwesibonelo, lapho uJosefa echaza iphupho likaFaro waseGibhithe wathi: “Ukuthi iphupho liphindwe kabili kuFaro kusho ukuthi le nto imi iqinile kuNkulunkulu weqiniso, futhi uNkulunkulu weqiniso uzoyenza ngokushesha.” (Genesise 41:32) Esiprofethweni, ‘izimpondo ezimbili’ zingamelela imibuso emibili ehlangene, njengoba uDaniyeli atshelwa ngokuphathelene noMbuso WamaMede NamaPheresiya.Daniyeli 8:20, 21; IsAmbulo 13:11.

  • 3 Njengoba ofakazi abathathu bengafakazela ukuba yiqiniso kwendaba, ukuphindaphinda into kathathu kuyenza iqine noma kuyigcizelele.Hezekeli 21:27; IzEnzo 10:9-16; IsAmbulo 4:8; 8:13.

  • 4 Lokhu kungamelela ukuphelela kwesimo noma kwesenzo njengasenkulumweni ethi “emagumbini amane omhlaba.”IsAmbulo 7:1; Isaya 11:12.

  • 6 Njengoba le kuyinombolo engaphansi kuka-7 ovamile ukumelela ukuphelela, u-6 angamelela ukungapheleli noma okuthile okuhlobene nezitha zikaNkulunkulu.1 IziKronike 20:6; Daniyeli 3:1; IsAmbulo 13:18.

  • 7 Ngokuvamile le nombolo imelela ukuphelela. Ngokwesibonelo ama-Israyeli ayalwa uNkulunkulu ukuba amashe azungeze iJeriko izinsuku eziyisikhombisa futhi ngosuku lwesikhombisa awuzungeze kasikhombisa umuzi. (Joshuwa 6:15) IBhayibheli liqukethe izibonelo eziningi ezifana nalesi zokusetshenziswa kwenombolo u-7. (Levitikusi 4:6; 25:8; 26:18; IHubo 119:164; IsAmbulo 1:20; 13:1; 17:10.) Lapho uJesu etshela uPetru ukuthi kufanele athethelele umfowabo hhayi izikhathi eziyisikhombisa kodwa “kuze kube izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa nesikhombisa,” ukuphindaphindwa kuka-7 kwakudlulisela umqondo othi “ngokungaphezi.”Mathewu 18:21, 22.

  • 10 Le nombolo ingamelela isilinganiso esiphelele sento ethile.Eksodusi 34:28; Luka 19:13; IsAmbulo 2:10.

  • 12 Kubonakala sengathi le nombolo imelela ukuphelela kwelungiselelo laphezulu noma likaNkulunkulu. Ngokwesibonelo umbono wezulu owanikwa umphostoli uJohane wawuhlanganisa nomuzi ‘onamatshe esisekelo ayishumi nambili, kuwo kukhona amagama ayishumi nambili abaphostoli.’ (IsAmbulo 21:14; Genesise 49:28) Ukuphindaphindwa kuka-12 kungaba nencazelo efanayo.IsAmbulo 4:4; 7:4-8.

  • 40 Izahlulelo eziningi noma izikhathi zesijeziso zazihlotshaniswa nenombolo u-40.Genesise 7:4; Hezekeli 29:11, 12.

Ukubhula ngezinombolo

Lezi zincazelo ezifihlekile noma ezingokomfanekiso zezinombolo eBhayibhelini, zihlukile ekubhuleni ngezinombolo okuhilela ukusebenzelana nemimoya ngezinombolo, ukuhlanganiswa kwazo nezingqikithi zazo. Ngokwesibonelo amaJuda angamaCabalist aye ahlola imiBhalo yesiHebheru esebenzisa isimiso sokubhula ngezinombolo okuthiwa i-gematria, okuwukubheka izinombolo ezifihlekile ezinhlamvini zamagama. Ukubhula ngezinombolo kuyindlela yokubikezela ikusasa, okuyinto uNkulunkulu angayifuni.Duteronomi 18:10-12.