Dlulela kokuphakathi

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Enemicabango KaNkulunkulu?

Ingabe IBhayibheli Liyincwadi Enemicabango KaNkulunkulu?

Impendulo yeBhayibheli

Abalobi abaningi beBhayibheli bathi uNkulunkulu wayebatshela lokho abakuloba. Nazi izibonelo:

  • INkosi uDavide: “Ngumoya kaJehova owakhuluma ngami, izwi lakhe lalisolimini lwami.”—2 Samuweli 23:1, 2.

  • Umprofethi u-Isaya: “Yilokhu iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, ekushilo.”—Isaya 22:15.

  • Umphostoli uJohane: “Isambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu amnika sona.”—IsAmbulo 1:1.