Dlulela kokuphakathi

AMAVESI EBHAYIBHELI AYACHAZWA

Mathewu 6:34​—“Ningakhathazeki Ngekusasa”

Mathewu 6:34​—“Ningakhathazeki Ngekusasa”

 “Ningalokothi nikhathazeke ngosuku olulandelayo, ngoba usuku olulandelayo luyoba nezalo izinkathazo. Usuku ngalunye lunezalo izinkinga.”—Mathewu 6:34, INguqulo Yezwe Elisha.

 “Ningakhathazeki ngekusasa, ngoba ikusasa liyokhathazeka ngokwalo. Izinkinga zosuku zanele lona.”—Mathewu 6:34, New International Version.

Incazelo KaMathewu 6:34

 UJesu, owasho lawo mazwi, waqinisekisa izilaleli zakhe ukuthi kwakungeke kudingeke zikhathazeke ngokweqile, noma zibe nexhala ngezinkinga ezingakafiki. Kunalokho, zaziyosizakala uma zibhekana nezinkinga zosuku ngalunye.

 UJesu wayengasho ukuthi akufanele sicabange ngekusasa noma silihlelele. (IzAga 21:5) Kunalokho, wayesisiza singakhathazeki ngokweqile noma sibe nexhala ngalokho okungase kwenzeke kusasa. Ukuba nexhala kanjalo kungasiphuca injabulo noma kusiphazamise emsebenzini esiwenzayo. Izinkinga ezingakenzeki ngeke sizixazulule ngokukhathazeka ngazo namhlanje. Kanti ngokuvamile into esikhathazeka ngayo ayenzeki noma ayibi yimbi ngendlela ebesicabanga ngayo.

Umongo KaMathewu 6:34

 La mazwi kaJesu ayingxenye yeNtshumayelo yakhe Yasentabeni edumile ekuMathewu izahluko 5-7. Entshumayelweni yakhe uJesu wachaza ukuthi ukukhathazeka ngokweqile ngeke kukuthuthukise ukuphila kwethu noma kusenze siphile isikhathi eside. (Mathewu 6:27) Waphinde wathi uma sibeka uNkulunkulu kuqala ekuphileni kwethu, asikho isidingo sokukhathazeka ngokweqile ngekusasa. UNkulunkulu uyazinakekela izitshalo nezilwane, uzobanakekela nalabo abamkhonzayo.—Mathewu 6:25, 26, 28-33.

Funda uMathewu isahluko 6 kanye nemibhalo yaphansi, ubheke nezikhombo nezithombe.