Hlola ezinye zezimfanelo uJesu azibonisa ngesikhathi esemhlabeni ubone ukuthi zembulani ngoYise. Printa i-PDF, bese uphendula imibuzo.